The Rook by Daniel O’Malley

“The body you are wearing used to be mine.”

The Rook (Checquy Files #1) by Daniel O’Malley

This is a fun book! A terrific mashup of superpowered british agents, secret organizations, purple ooze, plots that span centuries and horrific Belgian (!) mutants combined with an action packed story and solid doses of great humor.

Continue reading “The Rook by Daniel O’Malley”

Kunsten å ikke se

Med arrestasjonen og saken rundt Maria Amelie, og de nasjons- og papirløse ble denne bokomtalen litt mer aktuell enn det jeg hadde sett for meg. Det er skremmende hvor presist Miéville beskriver mye av det vi velger å overse («ikke-se») og hvor overførbart det er på vårt eget land i dag.

…though we cannot know these objects as things in themselves, we must yet be in a position at least to think them as things in themselves; otherwise we should be landed in the absurd conclusion that there can be appearance without anything that appears.

— Immanuel Kants Kritikk av den rene fornuft (1781) Continue reading “Kunsten å ikke se”