Beautiful Noise

I don’t watch a lot of documentaries about music because more often than not they are pretty boring historical documents filled with praise and talking heads. Beautiful Noise I wanted to see because it is the first documentary that tries to collect and make sense of a genre I love: the legendary noise and shoegazer bands of the 80’s and 90’s.

Continue reading “Beautiful Noise”

OIFF og et kort møte med Gregory Crewdson

Oslo Internasjonale Filmfestival har i over 20 år vært et spennende og gledelig tilskudd til det stadig mer utvannede kinotilbudet i hovedstaden. Hvert år i november har festivalsjef Tommy Lørdahl og hans medhjelpere i festivalen gitt oss interessante, overraskende og berikende filmer vi ellers ikke ville fått se på kino.

Det siste året har uheldigvis ikke sett så bra ut for festivalen. Kombinasjonen av overambisiøse konkurrenter og uheldig rot i økonomien og organisasjonen ga oss i år en ganske nedstrippet utgave av den tidligere så omfattende festivalen. Bråket og uenigheten med den nyetablerte Filmfest Oslo beviste muligens en gang for alle at det foreløpig ikke er plass til mange filmfestivaler i Oslo. I hvert fall ikke når Filmfest Oslo viste seg å være, om ikke en ren kino- og distributørfestival, langt mindre konkurransedyktig enn først antatt. Paradoksalt nok har altså en utvidelse av festivaltilbudet ført til innskrenking av det interessante filmtilbudet.

Det betyr ikke at Oslo Internasjonale Filmfestival i 2012 var helt uten bemerkelsesverdige filmer. Spesielt dokumentarene, i tillegg til den asiatiske delen av programmet, var bra. I år hadde jeg ikke tid til å ta det dypdykket i festivalen som jeg pleier. Et besøk på Stenersenmuseets fantastiske utstilling av fotograf Gregory Crewdson tidligere i år førte likevel til at jeg var kjapt ute med å kjøpe billetter til den første forestillingen av Ben Shapiros dokumentarfilm Gregory Crewdson: Brief Encounters.

Continue reading “OIFF og et kort møte med Gregory Crewdson”